Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Andrea Boldišová

Konzultačné hodiny pre rodičov: 

PONDELOK: 7.45 - 8.45 hod.

STREDA: 13.00 - 14.00 hod.

Stretnutie je možné dohodnúť aj v inom termíne po vzájomnej dohode.

Kontaktovať ma môžete: - osobne

                                        - cez EDUPAGE

                                        - telefonicky 0907 054 339

                                           - cez slovníček žiaka

Kariérny poradca - Ing. Silvia Žilinská

Konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov:

PIATOK: 13.00 - 14.00

Kontaktovať ma môžete: - osobne

                                        - cez EDUPAGE

                                        - telefonicky 033/6455222

                                           - cez slovníček žiaka

Výchovný poradca - Mgr. Veronika Danková

Konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov:

PONDELOK: 13.00 - 14.00

Kontaktovať ma môžete: - osobne

                                        - telefonicky 033/6455222                                   

 

 

 

Konzultácie v iných termínoch je možno uskutočniť po vzájomnej dohode

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Ul. 1.mája 3, 900 84 Báhoň

  info@zsbahon.sk
  jedalen@zsbahon.sk
 • 033 / 6455 222 - ZŠ
  033 / 6455 117 - MŠ
  0910 766 700 - vrátnica
  033 / 3812 282 - školská jedáleň

Fotogaléria