Informácie Verejné obstarávanie Novinky Vzdelávací program 2% dane z príjmu Štatistika Kontakt Prihlásenie
Navigácia
 • VYHODNOTENIE OKRESNÉHO KOLA OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA A PROJEKTOVEJ SÚŤAŽE

  O skvelú reprezentáciu našej školy sa postarala Lucia Krihová, žiačka 9. ročníka, ktorá sa dňa 16. januára 2018 zúčastnila okresného kola ANGLICKEJ OLYMPIÁDY na ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA BIELENISKUv PEZINKU a spomedzi veľkej konkurencie zúčastnených škôl sa umiestnila medzi úspešnými riešiteľmi a zaradila sa tým do prvej desiatky naj angličtinárov v okrese.

  Nemennej veľkú radosť máme i z vyhodnotenia anglickej projektovej súťaže na tému MY CHRISTMAS. V 5. ročníku sme ocenili Veroniku Gašparovičovú a Kamilku Polákovú, v 6. triede Kristínku Hajtášovú a Dominiku Debreckú. Zo 7. A triedy sme ako najlepší projekt vyhodnotili projekt Miška Kella a Matúša Hrnčiara, v 7. B triede zase projekt Jarky Jankovej. Ani naši najstarší žiaci nezaostali, i oni sa s nami podelili o svoje vianočné tradície, či zážitky. V kategórii najstarších žiakov nás najviac zaujal projekt Dominiky Čechovičovej a Lucii Krihovej.

  Veríme, že knižné odmeny potešili a anglickému jazyku ostanete verní i naďalej.

   

 • Floorball SK Liga

  Do bojov o postup na krajský šampionát súťaže floorball SK LIGA, ktorej organizátorom je Nadácia TV JOJ, sa už zapojili aj dievčatá a chlapci z okresnej kvalifikačnej skupiny Malé Karpaty WAU. Skupinu tvoria Modra - ZŠ Vajanského, Modra - ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ s MŠ Báhoň. Projekt pozostáva z troch fáz - okresných mini líg, krajských turnajov o pohár konkrétnej florbalovej superstar (účasť na tomto šampionáte si vybojujú školy víťazstvom vo svojej okresnej mini lige) a celonárodného finálového turnaja víťazov jednotlivých krajských šampionátov. Viac Facebook floorball SK Liga.

 • DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

  10. ročník dejepisnej olympiády má tohto roku 2 hlavné témy:

  1. Staroveké Grécko

  2. Totalitné diktatúry v medzivojnovom období

  Naši žiaci VI. - IX. ročníka súťažili v 4 kategóriách a v rámci školského kolaboli najúspešnejší:

  Anička Fundárková, Tomáš Konečný a Marián Budinský

 • Mikulášska návšteva

  Na Sviatok sv. Mikuláša Mikuláš neobišiel ani detičky v škole. Deti mali pre vzácnu návštevu pripravené  krásne pesničky a básničky. Okrem toho si zmerali sily s čertmi v rýchlosti, v sile, či si s nimi zatancovali čertovský tanec.  S anjelikmi si zasa zaspievali mikulášsku pesničku.  Všetky disciplíny zvládli deti na jednotku.  Mikuláš prisľúbil, že také dobré a šikovné deti určite navštívi aj na budúci rok.

 • DETSKÝ ČIN ROKA

   

  Dobrým zvykom v predvianočnom období u nás na škole je i aktívne zapojenie sa do celoslovenskej súťaže pod názvom DETSKÝ ČIN ROKA. Ani tohtoročný záver kalendárneho roka nebol výnimkou. Sme radi, že sa s Vami môžeme podeliť o víťazstvo Sofie Bardoňovej, žiačky 8. ročníka, ktorá svojim príspevkom presvedčila porotu a zvíťazila v kategórii POMOC PRÍRODE.

  Sofii srdečne gratulujeme a veríme, že svojím príbehom pozitívne motivuje k správnemu pochopeniu, prijatiu a šíreniu humánnych hodnôt i ďaľších žiakov.

  Poďakovanie patrí i p. učiteľke M.Lovašovej, ktorá zapojením sa do projektu podporila myšlienku potreby pomáhať.

 • Vianočné trhy v Báhoni

  Dňa 2.12.2017 naši šikovní žiaci svojím vystúpením spríjemnili mrazivé chvíle návštevníkom Vianočných trhov v Báhoni. Mažoretky, deti z DFS Koník a žiaci zo speváckeho krúžku naladili všetkých na vianočnú atmosféru. Po vystúpení medzi deti zavítal Mikuláš a odmenil ich sladkými dobrotami. Ďakujeme rodičom našich žiakov, ktorí návštevníkom trhov ponúkali koláčiky, alkoholický aj nealkoholický punč a „hriatô“. Takýmto spôsobom pre našu školu vyzbierali 431,10 eur.

 • Úspešné vystúpenie florbalového družstva

  Florbalové družstvo našich žiakov, pod vedením učiteľa Dritomského, absolvovalo kvalitne obsadený turnaj v Pezinku. Celkovo sa turnaja zúčastnilo osem družstiev.  Hráči odohrali päť náročných zápasov. O víťazstvo na turnaji prišli až vo finálovom zápase s družstvom ZŠ Modra Vajanského. Našich hráčov zdobila disciplína, veľká snaha a bojovnosť počas celého turnaja.

  Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.       

 • Strašidelné čítanie

  Vo štvrtok 23. 11. 2017 si žiaci 4. - 7. ročníka mohli vyskúšať svoju odvahu a čitateľské zručnosti v ďalšom "Strašidelnom" čítaní.  Čítali knižku Gabriely Futovej Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej a v družstvách plnili pripravené úlohy. Do čítania sa zapojilo 24 žiakov, štyria z nich boli odmenení za najviac získaných bodov knihami. Ostatní odvážni a statoční si odniesli certifikát odvahy. Podujatie pripravili pani učiteľky Horvátová, Husárová a Brichtová.

 • RECYKLOHRY

   

  Milí rodičia a žiaci, naša škola je už niekoľko rokov zapojená do školského recyklačného programu Recyklohry.

   Cieľom tohto programu je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných batérií.

  Jednou z aktivít  tohto programu je zber starých použitých batérií. Zberný kontajner nájdete vo vestibule školy pri nástenke s názvom Vláčik recykláčik. Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť životné prostredie.

 • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU A PROJEKTOVÁ SÚŤAŽ

  SME NESMIERNE RADI, ŽE KONČIACI SA KALENDÁRNY ROK MôŽEME ZAVŔŠIŤ V PODOBNOM DUCHU, V  AKOM SA NIESLI I JEHO PREDCHÁDZAJÚCE MESIACE, SÚŤAŽNE. NAJBLIŽŠÍM MESIACOM TAKÉHOTO CHARAKTERU BUDE MESIAC NOVEMBER, KEDY SA NA NAŠEJ ŠKOLE USKUTOČNÍ ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU. SÚŤAŽIVOSŤ NAŠICH ŽIAKOV UZAVRIE 8. DECEMBER, KTORÝ JE ZÁROVEŇ DEADLINOM V PROJEKTOVEJ SÚŤAŽI NA NASLEDOVNÉ TÉMY:

  CHRISTMAS - VIANOCE

  CHRISTMAS CUSTOMS IN SLOVAKIA AND ENGLAND - VIANOČNÉ ZVYKY NA SLOVENSKU A V ANGLICKU

  MY BEST (WORST) CHRISTMAS - MOJE NAJLEPŠIE (NAJHORŠIE) VIANOCE

  IMPORTANCE OF CHRISTMAS (DôLEŽITOSŤ VIANOC)

  BLIŽŠIE INFORMÁCIE U VYUČUJÚCICH ANGLICKÉHO JAZYKA.

  ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM A PRÍSPEVKY

   

 • Výstava fyzikálnych pokusov

  Vo štvrtok 2.11. do našej  školy zavítala p. Fekiačová z občianskeho združenia Spoznávaj vedu v Leviciach. Pre žiakov 3.,4.5. ročníka predviedla putovnú výstavu fyzikálnych pokusov. Žiaci 7.,8. a 9. ročníka si zasa mohli nielen pozrieť, ale aj byť súčasťou  chemickej show. Veríme, že aj touto cestou sa nám podarí zvýšiť záujem detí o prírodovedné predmety.

 • A ZASE TEN HALLOWEEN

  Mnohými milovaný i nenávidený. Obdivovaný i zatracovaný. Prehliadaný i zviditeľňovaný... Jedna noc v roku zasvätená mágii, čarom, kúzlam, temným silám, názory na ktorú rozďelujú spoločnosť na jej stúpencov a odporcov. Áno, reč je o Halloweene, sviatku, ktorý je každoročne oslavovaný 31. októbra v anglicky hovoriacich krajinách, a ktorý sa prostredníctvom osnov MŠ pre ZŠ dostal i do učebníc anglického jazyka a povedomia širokej verejnosti. Možnosť voľby máme všetci.  I my sa každoročne rozhodujeme, či uprednostniť pohodlné 45 - minútové vzhliadnutie dokumentu o halloweenských tradíciách či strohý projekt alebo autenticky priblížiť deťom inú kultúru, zvyky a tradície prostredníctvom halloweenských hier a súťaží. I tohto roku zvíťazila druhá možnosť - najmä pre veľký dopyt žiakov, ako i uvedomenie si, že ak chceme vychovávať spoločnosť mladých ľudí s otvorenou mysľou, bez predsudkov a strachu, je potrebné viesť už i tie najmenšie deti k  tolerancii iného. Miestom stretnutia bola učebňa anglického jazyka, v ktorej halloweenska hodina ubehla kúzelne rýchlo. Do nálady dostal žiakov tanec s metlou, počas ktorého sa na tanečnom parkete dostatočne vyšantili a naštartovali na ďalšie súťažné disciplíny. Medzi tie NAJ patrili apple bobbing - lovenie jabĺčka z vody bez pomoci rúk, hidden spider - pavúk ukrytý v múke či koláčiku, ktorého sa žiaci pokúšali zmocniť len ústami, preliezanie cez pavučinu, balón s tajomným odkazom, hod kuželkou. Originalitu toho dňa podporili i krásne halloweenské kostýmy, ako i výzdoba učebne anglického jazyka, ktoré celému dňu prepožičali tú správnu pochmúrnu atmosféru. (viď fotoalbum). Zo strašidelnej hodiny odchádzali všetci žiaci ako víťazi -  nie z dôvodu najvyššieho počtu bodov v súťažných disciplínach, ale kvôli prekonaniu počiatočnej neistoty z neznámeho.

  M. Lovašová

 • Vodárenské múzeum
  23. 10. 2017

  Exkurzia do Vodárenského múzea

  Dňa 23.10 sa žiaci III.AIII.B vybrali na exkurziu do Vodárenského múzea v Bratislave. Pani sprievodkyňa deti stručne oboznámila s históriou bratislavskej vodárne, ukázala im modely studničiek, vodojemov, ostrova Sihoť- vodárenského zdroja. Taktiež im opísala vodárenský kolobeh vody od jej čerpania, výroby a distribúcie, cez jej odvedenie a čistenie až po návrat do prírody .

  Neskôr si obe triedy zložili veľké ručne maľované puzzle kolobehu vody v prírode a vodárenského kolobehu.  Deťom sa veľmi páčil fungujúci model distribúcie vody do domácností.

  Najzábavnejšie pre deti boli pokusy s vodou, ktoré majú veľmi rady aj v škole. Jeden z nich vyskúšame na najbližšej hodine prírodovedy.:)

 • Atlantis

  Dňa 24.10. sa žiaci VI. ročníka vybrali s pani učiteľkou Balážiovou a Sipinovou do zážitkového centra vedy pre deti Atlantis v Leviciach.  Žiaci  počas programu Egyptské dobrodružstvo veľmi emotívne prežívali mumifikáciu bohyne Tameri, či súd jej duše. Po egyptskom zážitku sa vybrali spoznať najužitočnejšie vynálezy, ktoré posunuli ľudstvo vpred!

  Zistili viac informácií o objavení kolesa, žiarovky a Internetu. Taktiež si mohli vyskúšať technické novinky ako sú dron a hoverboard.

 • Aurélium
  23. 10. 2017

  Dňa 17.10 sa uskutočnila exkurzia do zážitkového centra vedy Aurélium v Bratislave. Exkurzie sa zúčastnili  žiaci zo VII.A, VII.BVIII. triedy.  Toto vedecké centrum pre deti bolo pomenované podľa slovenského fyzika, technika a učiteľa Alberta Einsteina Aurela Stodolu.

  Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok skrytý v zábavnom experimente.  V centre je možnosť si všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje.

  Deťom sa najviac páčila laserová show. Úspech mala aj Faradayova klietka,Van derGraafov generátor,  laserové znázornenie prechodu svetelných lúčov šošovkami, hra na postreh  či miestnosť, kde si mohli  naplno zakričať.

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Dňa 18. októbra 2017 sa o 9. hodine aj deti našej školy zapojili do celosvetovej modlitebnej akcie s názvom "Milión detí sa modlí ruženec".

 • Jesenná chvíľka umenia

  Jeseň nemusí byť vždy len pochmúrnym obdobím roka, samotné ročné obdobie je rovnako čarovné ako ostatné. Presvedčili sme sa o tom i počas našej chvíľky umenia v piatok 6. októbra, kedy sme prijali pozvanie pani pedagogičky z GALÉRIE JÁNA KONIAREKA v Trnave a aspoň na moment zrelaxovali pri pop arte, v priateľskej atmosfére so šálkou teplého kakaa v ruke. Nečakaný bol najmä výsledok 90 - minútového snaženia, na začiatku ktorého boli obyčajné akrylové farby, kúsok fólie, farebná printová podoba pop art a trocha trpezlivosti. Naši malí umelci dlho neotáľali a zaraz sa zhostili výzvy vyskúšať si, aké je to byť Andym Warholom. Že šlo vskutku o  vydarené výtvarné práce s nádychom umelečna sa možete sami presvedčiť na niekoľkých fotografiách vo fotoalbume webovej stránky našej školy. Z akcie odchádzali novopečení popartťáci s úsmevom a malým umeleckým dielom v ruke. Veľké úprimné poďakovanie zožala i pani pedagogička, bohatšia o mnohé objatia a prísľub, že sa na podobnej akcii znova čoskoro stretneme.

  Za skvelú spoločnosť a príjemné popoludnie ďakujem žiakom 5. a 6. ročníka a p. učiteľke A. Husárovej.

  M. Lovašová

 • Čerstvé ovocie a zelenina v našej jedálni
 • Exkurzia na letisko

  Druháci sa 22. septembra vybrali na exkurziu. Aby si rozšírili svoje vedomosti o dopravných prostriedkoch, cestovali vlakom a autobusom MHD na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, kde sa konal Deň otvorených dverí. 
   

  Počas dvojhodinovej exkurzie uvideli deti ukážky práce policajných psovodov pri vyhľadávaní výbušnín, tiež predmety, ktoré nemožno dovážať zo zahraničia, ktoré predstavili colníci Finančnej správy SR. Priblížili nám i nevyhnutné bezpečnostné opatrenia platiace na letiskách, vrátane zakázaných predmetov, ktoré nemožno vziať na palubu lietadla. 

  Priamo na letiskovej ploche zase mohli uvidieťznámu 40-metrovú letiskovú vežu Štefánik či sledovať vybavovací proces pri odlete či prílete lietadla na ploche letiska. Sprístupnený bol i jeden z dvoch pôvodných vládnych špeciálov – Tupolev TU154M. 

  Vystavená bola tiež letisková technika – špeciálny letiskový zametač Bucher Schörling P21, ktorý sa používa celoročne na odstraňovanie nečistôt zo vzletovo-pristávacích dráh a v zime na odpratávanie snehu z dráh. Videli špeciálne hasičské vozidlo Scania, záchranársky vrtuľník spoločnosti Air Transport Europe.

  Predstavili nám aj sokola a veľkého psíka, ktorí plašia vtáky a zver, aby neohrozovali lietadlá. Najväčšiu pozornosť detí si získal maskot tohoto podujatia. 

 • Pasovanie prvákov

  Prvý deň školského roka patril prváčikom. Po príhovore novej pani riaditeľky Veroniky Dankovej dostala slovo pani učiteľka Brichtová, ktorá sa ujala pasovania prvákov. Každý predstavený prvák si sadol na stoličku, na pleci mu spočinul meč, potom vypil nápoj múdrosti. Spoločným "sľubujem" sa prváci na svoju česť zaviazali chodiť do školy, pripravovať sa na vyučovanie, na hodinách dávať pozor, zjesť desiatu, dodržiavať pravidlá slušného správania a byť dobrí kamaráti. Nakoniec ich triedne pani učiteľky Deáková a Cíferská zaviedli spolu s rodičmi do tried.

  Veľa šťastia a veselých zážitkov pri získavaní vedomostí!

strana: