Informácie Verejné obstarávanie Novinky Vzdelávací program 2% dane z príjmu Štatistika Kontakt Prihlásenie
Navigácia
 • RECYKLOHRY

   

  Milí rodičia a žiaci, naša škola je už niekoľko rokov zapojená do školského recyklačného programu Recyklohry.

   Cieľom tohto programu je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných batérií.

  Jednou z aktivít  tohto programu je zber starých použitých batérií. Zberný kontajner nájdete vo vestibule školy pri nástenke s názvom Vláčik recykláčik. Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť životné prostredie.

 • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU A PROJEKTOVÁ SÚŤAŽ

  SME NESMIERNE RADI, ŽE KONČIACI SA KALENDÁRNY ROK MôŽEME ZAVŔŠIŤ V PODOBNOM DUCHU, V  AKOM SA NIESLI I JEHO PREDCHÁDZAJÚCE MESIACE, SÚŤAŽNE. NAJBLIŽŠÍM MESIACOM TAKÉHOTO CHARAKTERU BUDE MESIAC NOVEMBER, KEDY SA NA NAŠEJ ŠKOLE USKUTOČNÍ ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU. SÚŤAŽIVOSŤ NAŠICH ŽIAKOV UZAVRIE 8. DECEMBER, KTORÝ JE ZÁROVEŇ DEADLINOM V PROJEKTOVEJ SÚŤAŽI NA NASLEDOVNÉ TÉMY:

  CHRISTMAS - VIANOCE

  CHRISTMAS CUSTOMS IN SLOVAKIA AND ENGLAND - VIANOČNÉ ZVYKY NA SLOVENSKU A V ANGLICKU

  MY BEST (WORST) CHRISTMAS - MOJE NAJLEPŠIE (NAJHORŠIE) VIANOCE

  IMPORTANCE OF CHRISTMAS (DôLEŽITOSŤ VIANOC)

  BLIŽŠIE INFORMÁCIE U VYUČUJÚCICH ANGLICKÉHO JAZYKA.

  ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM A PRÍSPEVKY

   

 • Výstava fyzikálnych pokusov

  Vo štvrtok 2.11. do našej  školy zavítala p. Fekiačová z občianskeho združenia Spoznávaj vedu v Leviciach. Pre žiakov 3.,4.5. ročníka predviedla putovnú výstavu fyzikálnych pokusov. Žiaci 7.,8. a 9. ročníka si zasa mohli nielen pozrieť, ale aj byť súčasťou  chemickej show. Veríme, že aj touto cestou sa nám podarí zvýšiť záujem detí o prírodovedné predmety.

 • A ZASE TEN HALLOWEEN

  Mnohými milovaný i nenávidený. Obdivovaný i zatracovaný. Prehliadaný i zviditeľňovaný... Jedna noc v roku zasvätená mágii, čarom, kúzlam, temným silám, názory na ktorú rozďelujú spoločnosť na jej stúpencov a odporcov. Áno, reč je o Halloweene, sviatku, ktorý je každoročne oslavovaný 31. októbra v anglicky hovoriacich krajinách, a ktorý sa prostredníctvom osnov MŠ pre ZŠ dostal i do učebníc anglického jazyka a povedomia širokej verejnosti. Možnosť voľby máme všetci.  I my sa každoročne rozhodujeme, či uprednostniť pohodlné 45 - minútové vzhliadnutie dokumentu o halloweenských tradíciách či strohý projekt alebo autenticky priblížiť deťom inú kultúru, zvyky a tradície prostredníctvom halloweenských hier a súťaží. I tohto roku zvíťazila druhá možnosť - najmä pre veľký dopyt žiakov, ako i uvedomenie si, že ak chceme vychovávať spoločnosť mladých ľudí s otvorenou mysľou, bez predsudkov a strachu, je potrebné viesť už i tie najmenšie deti k  tolerancii iného. Miestom stretnutia bola učebňa anglického jazyka, v ktorej halloweenska hodina ubehla kúzelne rýchlo. Do nálady dostal žiakov tanec s metlou, počas ktorého sa na tanečnom parkete dostatočne vyšantili a naštartovali na ďalšie súťažné disciplíny. Medzi tie NAJ patrili apple bobbing - lovenie jabĺčka z vody bez pomoci rúk, hidden spider - pavúk ukrytý v múke či koláčiku, ktorého sa žiaci pokúšali zmocniť len ústami, preliezanie cez pavučinu, balón s tajomným odkazom, hod kuželkou. Originalitu toho dňa podporili i krásne halloweenské kostýmy, ako i výzdoba učebne anglického jazyka, ktoré celému dňu prepožičali tú správnu pochmúrnu atmosféru. (viď fotoalbum). Zo strašidelnej hodiny odchádzali všetci žiaci ako víťazi -  nie z dôvodu najvyššieho počtu bodov v súťažných disciplínach, ale kvôli prekonaniu počiatočnej neistoty z neznámeho.

  M. Lovašová

 • Vodárenské múzeum
  23. 10. 2017

  Exkurzia do Vodárenského múzea

  Dňa 23.10 sa žiaci III.AIII.B vybrali na exkurziu do Vodárenského múzea v Bratislave. Pani sprievodkyňa deti stručne oboznámila s históriou bratislavskej vodárne, ukázala im modely studničiek, vodojemov, ostrova Sihoť- vodárenského zdroja. Taktiež im opísala vodárenský kolobeh vody od jej čerpania, výroby a distribúcie, cez jej odvedenie a čistenie až po návrat do prírody .

  Neskôr si obe triedy zložili veľké ručne maľované puzzle kolobehu vody v prírode a vodárenského kolobehu.  Deťom sa veľmi páčil fungujúci model distribúcie vody do domácností.

  Najzábavnejšie pre deti boli pokusy s vodou, ktoré majú veľmi rady aj v škole. Jeden z nich vyskúšame na najbližšej hodine prírodovedy.:)

 • Atlantis

  Dňa 24.10. sa žiaci VI. ročníka vybrali s pani učiteľkou Balážiovou a Sipinovou do zážitkového centra vedy pre deti Atlantis v Leviciach.  Žiaci  počas programu Egyptské dobrodružstvo veľmi emotívne prežívali mumifikáciu bohyne Tameri, či súd jej duše. Po egyptskom zážitku sa vybrali spoznať najužitočnejšie vynálezy, ktoré posunuli ľudstvo vpred!

  Zistili viac informácií o objavení kolesa, žiarovky a Internetu. Taktiež si mohli vyskúšať technické novinky ako sú dron a hoverboard.

 • Aurélium
  23. 10. 2017

  Dňa 17.10 sa uskutočnila exkurzia do zážitkového centra vedy Aurélium v Bratislave. Exkurzie sa zúčastnili  žiaci zo VII.A, VII.BVIII. triedy.  Toto vedecké centrum pre deti bolo pomenované podľa slovenského fyzika, technika a učiteľa Alberta Einsteina Aurela Stodolu.

  Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok skrytý v zábavnom experimente.  V centre je možnosť si všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje.

  Deťom sa najviac páčila laserová show. Úspech mala aj Faradayova klietka,Van derGraafov generátor,  laserové znázornenie prechodu svetelných lúčov šošovkami, hra na postreh  či miestnosť, kde si mohli  naplno zakričať.

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Dňa 18. októbra 2017 sa o 9. hodine aj deti našej školy zapojili do celosvetovej modlitebnej akcie s názvom "Milión detí sa modlí ruženec".

 • Jesenná chvíľka umenia

  Jeseň nemusí byť vždy len pochmúrnym obdobím roka, samotné ročné obdobie je rovnako čarovné ako ostatné. Presvedčili sme sa o tom i počas našej chvíľky umenia v piatok 6. októbra, kedy sme prijali pozvanie pani pedagogičky z GALÉRIE JÁNA KONIAREKA v Trnave a aspoň na moment zrelaxovali pri pop arte, v priateľskej atmosfére so šálkou teplého kakaa v ruke. Nečakaný bol najmä výsledok 90 - minútového snaženia, na začiatku ktorého boli obyčajné akrylové farby, kúsok fólie, farebná printová podoba pop art a trocha trpezlivosti. Naši malí umelci dlho neotáľali a zaraz sa zhostili výzvy vyskúšať si, aké je to byť Andym Warholom. Že šlo vskutku o  vydarené výtvarné práce s nádychom umelečna sa možete sami presvedčiť na niekoľkých fotografiách vo fotoalbume webovej stránky našej školy. Z akcie odchádzali novopečení popartťáci s úsmevom a malým umeleckým dielom v ruke. Veľké úprimné poďakovanie zožala i pani pedagogička, bohatšia o mnohé objatia a prísľub, že sa na podobnej akcii znova čoskoro stretneme.

  Za skvelú spoločnosť a príjemné popoludnie ďakujem žiakom 5. a 6. ročníka a p. učiteľke A. Husárovej.

  M. Lovašová

 • Čerstvé ovocie a zelenina v našej jedálni
 • Exkurzia na letisko

  Druháci sa 22. septembra vybrali na exkurziu. Aby si rozšírili svoje vedomosti o dopravných prostriedkoch, cestovali vlakom a autobusom MHD na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, kde sa konal Deň otvorených dverí. 
   

  Počas dvojhodinovej exkurzie uvideli deti ukážky práce policajných psovodov pri vyhľadávaní výbušnín, tiež predmety, ktoré nemožno dovážať zo zahraničia, ktoré predstavili colníci Finančnej správy SR. Priblížili nám i nevyhnutné bezpečnostné opatrenia platiace na letiskách, vrátane zakázaných predmetov, ktoré nemožno vziať na palubu lietadla. 

  Priamo na letiskovej ploche zase mohli uvidieťznámu 40-metrovú letiskovú vežu Štefánik či sledovať vybavovací proces pri odlete či prílete lietadla na ploche letiska. Sprístupnený bol i jeden z dvoch pôvodných vládnych špeciálov – Tupolev TU154M. 

  Vystavená bola tiež letisková technika – špeciálny letiskový zametač Bucher Schörling P21, ktorý sa používa celoročne na odstraňovanie nečistôt zo vzletovo-pristávacích dráh a v zime na odpratávanie snehu z dráh. Videli špeciálne hasičské vozidlo Scania, záchranársky vrtuľník spoločnosti Air Transport Europe.

  Predstavili nám aj sokola a veľkého psíka, ktorí plašia vtáky a zver, aby neohrozovali lietadlá. Najväčšiu pozornosť detí si získal maskot tohoto podujatia. 

 • Pasovanie prvákov

  Prvý deň školského roka patril prváčikom. Po príhovore novej pani riaditeľky Veroniky Dankovej dostala slovo pani učiteľka Brichtová, ktorá sa ujala pasovania prvákov. Každý predstavený prvák si sadol na stoličku, na pleci mu spočinul meč, potom vypil nápoj múdrosti. Spoločným "sľubujem" sa prváci na svoju česť zaviazali chodiť do školy, pripravovať sa na vyučovanie, na hodinách dávať pozor, zjesť desiatu, dodržiavať pravidlá slušného správania a byť dobrí kamaráti. Nakoniec ich triedne pani učiteľky Deáková a Cíferská zaviedli spolu s rodičmi do tried.

  Veľa šťastia a veselých zážitkov pri získavaní vedomostí!

 • Biela pastelka
  25. 9. 2017

  Zbierka Biela pastelka

  Dňa 25.9.2017 sa v našej škole konala zbierka Biela pastelka.

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

  Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

  Našej škole sa podarilo tento rok vyzbierať 79,62 €.  Všetkým, ktorí prispeli, veľmi pekne ďakujeme.

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

  Asi väčšina z nás súhlasí s tvrdením, že odovzdávanie, ako i prijímanie vedomostí v akomkoľvek cudzom jazyku nie je vždy jednoduché. Každodenne sa s týmto faktom pasujú nielen žiaci, ale i samotní učitelia, ktorým sa dostáva spätná väzba najmä pri polročnom či koncoročnom opakovaní. Neraz až tu sa ukážu najpálčivejšie problémy a nedostatky, ktoré počas školského roka driemali pod pokrievkou. Doležité však je, že k takémuto stretu dôjde. Otvára sa totiž možnosť na zmenu, na to, ako učiť a naučiť lepšie a efektívnejšie. K uvedenému záveru sme dospeli i toho roku počas Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne pripomína i na našej škole 26. septembra. K úspechu toho dňa prispeli i rôznorodé aktivity, ktoré mali spoločného menovateľa - anglický jazyk a ktoré boli na míle vzdialené bezduchému memorovaniu. Z absolvovaných aktivít spomeňme aspoň tie, ktoré zaujali najviac:

  - dokument o Londýne nahovorený native speakerom

  - prezentácia o Londýne

  - kvízy o Londýne

  - pozdrav z Londýna

  - cool country report

  - pieseň s vynechanou slovnou zásobou

  - aktivity s vlajkami

  Vyučovacia hodina sa toho dňa niesla v duchu súťaží, uvoľnenej priateľskej atmosféry a dobrej nálady, ktorým by sme radi ostali verní i na bežných hodinách počas celého školského roka. Samotný priebeh Európskeho dňa jazykov je trefne zachytený i na fotografiách vo fotoalbume webovej stránky školy. 

  Počas nadchádzajúcich mesiacoch sa môžu naši žiaci v rámci hodín anglického jazyka tešiť na obdobné akcie typu Halloween, či anglicko - slovenské divadelné predstavenie, Olympiáda v anglickom jazyku, Easter egg hunt, Pancake´s day, recitačno - spevácku súťaž v anglickom jazyku - Novodobo so Shakespearom, či projektové súťaže. Nových vízií, ktoré so sebou isto prinesú i nové výzvy je neúrekom, no veríme, že spoločnou spoluprácou a otvorenou komunikáciou budeme napredovať k spokojnosti žiakov, i nás-učiteľov. 

  Za možnosť zrealizovať akciu ďakujem pani riaditeľke V. Dankovej, za spoluprácu všetkým zúčastneným žiakom a za opakovanú pomoc žiačke 8. ročníka S. Bardoňovej.

  Monika Lovašová

   

 • Žiaci na OU
  29. 6. 2017

  Žiakov našej základnej školy privítal pán starosta obce Báhoň.

 • Koncoročný výlet VI.A
  23. 6. 2017

  Plavba vyhliadkovou loďou na hrad Devín

  Dňa 22.6. sa žiaci VI.A spolu s pani učiteľkami Balážiovou Bystrickou vybrali na koncoročný výlet. Loďou sa plavili k zrúcaninám hradu Devín a sútoku riek Dunaja a Moravy.

  Počas vyhliadkovej plavby mohli vidieť historickú časť Bratislavy a jej nábrežie, Bratislavský hrad, Nový most a most Lafranconi , významné paleontologické nálezisko Sandberg, či malokarpatský vrch Devínsku kobylu.

  Cieľom ich plavby bola národná kultúrna pamiatka -  hrad Devín. Deťom sa veľmi páčil krásny výhľad z horného hradu, expozícia umiestnená v jaskyni horného hradu, či hradná studňa hlboká 55 m.

 • Týždeň pohybu
  19. 6. 2017

  Minulý týždeň v našej škole patril pohybu. V triedach 2. stupňa  sa namiesto spievania počas hudobnej výchovy cvičilo. Počas tejto výnimočnej hodiny deti mohli vykonávať ľubovoľný šport, alebo s pani učiteľkou cvičiť crossfit.

  Každý deň sme si na ihrisku počas veľkej prestávky dobrovoľne zabehli jedno kolečko. Pripojili sa k nám aj malí tretiaci a štvrtáci. V stredu poobede si s dobrovoľníkmi dve hodinky potrénoval skúsený tréner detí a dospelých Jozef Filípek. Za jeho ochotu prísť a venovať sa nám, mu veľmi pekne ďakujeme.

 • Ostrihom 2017
  9. 6. 2017

  V pondelok 29. 5.  žiaci 8. ročníka pod vedením p. uč. Sedlákovej a Žilinskej navštívili historické mesto Ostrihom. Prešli sa z mesta Štúrovo po obnovenom Moste Márie Valérie. V Ostrihome navštívili Baziliku sv. Vojtecha, prekonali viac ako 400 schodov a vystúpili na jej kupolu. Na kupole si užili čarokrásny výhľad na Dunaj, Podunajskú nížinu, Štúrovo, pohorie Burda a historické centrum Ostrihomu. 

 • Týždeň ovocia
  22. 5. 2017

  15. – 19. máj u nás na druhom stupni patril ovociu . Vytvorili sme krásne plagáty venované pozitívnym účinkom ovocia, ktoré si tento týždeň vystavíme v kuchynke. Počas tohto týždňa sme denne v škole  zjedli aspoň jedno ovocie.

  VI.A si žiaci každý deň vytvorili ovocné misy, alebo ovocné poháre, ktoré aj s radosťou celé zjedli. V VII. triede taktiež žiaci vytvorili ovocné poháre nielen pre seba, ale aj pre pani učiteľky. V VIII. triede si dievčatá počas svetu práce pochutnávali na zdravých smoothies.

 • Exkurzia Tatry
  26. 5. 2017

  Dňa 25.5 sa vybrali žiaci IX. ročníka spolu s pani učiteľkou Sedlákovou a Balážiovou na exkurziu do Tatier. Deti sa zviezli vlakom do Štrby, odkiaľ sa zubačkou presunuli na Štrbské pleso. Odtiaľ sa prešli lesnou cestou až na Popradské pleso. Deťom sa exkurzia veľmi páčila, spokojné a unavené sa v neskorých večerných hodinách vrátili domov. Konečne naživo videli nádheru, o ktorej sa doteraz iba učili.

strana: