ČO SA CHYSTÁ

Utorok 11. 5. 2021

2020/2021

Prezenčné vyučovanie pre žiakov ZŠ s MŠ v Báhoni - od 3.5.2021

Pri návrate žiakov do školy dňa 3.5.2021 (prípadne neskôr) je potrebné pri vstupe predložiť:

 • Prehlásenie o bezinfekčnosti  Ziak_5.
 • bez testu

 

Potvrdenia môžete poslať triednemu učiteľovi elektronicky.


OZNAM - 1.10.2020 - poplatok za ŠKD

Platby za ŠKD sú spárované na edupage vždy po skončení daného mesiaca. 

Žiadame rodičov, aby poplatok za ŠKD realizovali za každé dieťa zvlášť a použili variabilný symbol 500.


Oznam Rady rodičov (OZ Šanca deťom) pri ZŠ v Báhoni:

Platba do triedneho fondu: 20€ na šk. rok za žiaka.

Platba do školského fondu: 20€ na šk. rok za žiaka ( znižuje sa o 5€).

Pozor: platba do školského fondu sa platí iba za 2 deti z danej rodiny, tretie a ďalšie dieťa už 20€ neplatia.


Opätovný nástup žiaka do školy po chorobe

Žiak pri nástupe do školy po viac ako 3 dňoch chýbania musí opätovne predložiť tlačivo:

Vyhlasenie_zak_zastupcu_BEZINFEKCNOST.pdf

Do školy nevezmeme dieťa s príznakmi COVID-19 (nádcha, zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) 


Prihlasovanie, odhlasovanie zo stravy:  jedalen@zsbahon.sk


Opatrenia v škole v súvislosti s COVID-19 - pre žiakov:

- ráno pred vstupom: dodržiavať pred budovou školy odstup, dezinfekcia rúk, ranný filter - príp. meranie teploty,

- všetci žiaci majú v škole 2 rúška (z toho 1 náhradné v taške)

- rúška musia mať všetci žiaci pri pohybe v spoločných priestoroch (šatňa, chodba, toalety, jedáleň)

- žiaci 1. a 2.stupňa majú rúška aj počas vyučovania v triede.

- žiaci navštevujúci ŠKD majú rúška  v triede aj pri pobyte vonku

- ranná ŠKD je zrušená, ale je možnosť, aby žiaci na vyučovanie čakali v priestoroch chodby na prízemí za dozoru vychovávateľky (od 6:00 hod)

- v triedach a na toaletách je zabezpečené antibakteriálne mydlo, jednorázové papierové utierky 

- stravovanie v jedálni: dezinfekcia rúk pri vstupe, stravuje sa celá skupina pri jednom stole, príbor je hygienicky balený, výdaj jedla zabezpečuje výhradne personál jedálne

Opatrenia sa môžu podľa vývoja situácie meniť.


ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa rozhodli darovať 2% z dane a tak podporiť našu školu.

Tlačivo nájdete vľavo v záložke TLAČ.

__________________________

 

 

Novinky

 • 22. apríl - Deň Zeme sme oslávili rôznymi aktivitami. Založili sme si malú záhradku a budeme sa starať, aby nám semienka vyrástli a dopestovali sme si rastlinky, z ktorých budeme mať úžitok. Potom sme si hravou formou pripomenuli, čo všetko súvisí s Dňom Zeme. Na školskom dvore sme počúvali rôzne zvuky, ktoré sme si zapísali aj nakreslili. No a ešte sme si aj zahádali hádanky, ktoré súvisia s prírodou. Bol to pekný a zaujímavý deň.

  Motýliky z 3.B a triedna uč. Horvátová

 • Deň Zeme bol inšpiráciou pre žiakov na hodinách informatiky a v programe sketchpad vytvorili k tejto príležitosti vlastné plagáty.

  Neh sa páči, nahliadnite ...

 • Dnešný 22. apríl sme si v triede 4.A pripomenuli Deň Zeme.

  Začali sme jarnou prechádzkou, kde sme sa našej planéte snažili pomôcť tým, že sme v prírode vyzbierali to, čo tam nepatrí. Spoločne sme si posadili rôzne rastliny , ktoré veríme, že nám budú čoskoro skrášľovať našu triedu. Zamysleli sme sa aj nad tým, ako našu planétu chrániť a všetci vieme, že naša Zem nie je samozrejmosť o čom hovorí aj naša báseň.

  Zem nám dáva všetko možné Zem sa stáva smetiskom

 • V triede Macka Pú robíme pokroky v čítaní, písaní aj počítaní naozaj míľové. No je nám ľúto, že sa musíme mnohých mimovyučovacích aktivít zrieknuť. Tak sme si vymysleli, že pred odchodom na jarné prázdniny sa trochu zabavíme. Na výtvarnej sme vytvorili veselých šašov, s maminkami sme pripravili kostýmy a pani učiteľka karnevalové úlohy.
  Úlohy sme plnili v 3 tímoch. Najprv sme viazali hada z oblečenia, potom skladali slová z rozstrihaných dielikov, dokresľovali sme tvár klauna so zaviazanými očami, hľadali veci v triede na vytiahnuté písmenko,v zvieracej postrehovke sme si museli zapamätať a napísať čo najviac zvierat, ktoré sa nám na 10 sekúnd zobrazili na tabuli a v poslednej úlohe sme riešili karnevalové hádanky.
  Nechýbali ani šišky a muffinky a iné dobrôtky na doplnenie vynaloženej energie.
  Na záver sme vyhodnotili a odmenili naše snaženie a spoluprácu.
  triedna učiteľka

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Ul. 1.mája 3, 900 84 Báhoň

  info@zsbahon.sk
  jedáleň@zsbahon.sk
 • 033 / 6455 222 - ZŠ
  033 / 6455 117 - MŠ
  0910 766 700 - vrátnica
  033 / 3812 282 - školská jedáleň

Fotogaléria