Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Ulica 1. mája 3, Báhoň
Adresa školyUlica 1.mája 3, 900 84 Báhoň
Telefón033/6455222, 0903935367
E-mailinfo@zsbahon.sk
WWW stránkahttps://zsbahon.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno
RiaditeľMgr. Veronika Danková
ZRŠ - ZŠMgr. Marcela Sipinová
ZRŠ - MŠMgr. Vladimíra Murgašová

Rada školy

Dátum ustanovenia rady školy: 4.11.2019


 Titl., priezvisko, meno
predsedaZuzana Dubovská
pedagogickí zamestnanciIng. Silvia Žilinská
 Zuzana Paulová
  
ostatní zamestnanciMiriam Macková
  
zástupcovia rodičovRóbert Polák
 Michaela Vandáková
 Mgr. Monika Štrpková
  
zástupca zriaďovateľaZuzana Masaryková
iníIng. Monika Mačayová
 Katarína Hollá
 doc.JUDr.Miriam Laclavíková, PhD

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObecný úrad
SídloSNP 65, 900 84 B8hoň
E-mailstarosta@bahon.sk

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 357

Počet tried: 18


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222222218
počet žiakov343538384148464433357
z toho v ŠKD33353535     138

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
PP - trvalý236
PP - doba určitá120
PP - dohoda20

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02626
vychovávateľov044
asistentov učiteľa066
špec.pedagóg011
spolu03737

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
V.AHUV1
V.BHUV1
VI.AHUV1
VI.BHUV1
VII.AHUV1
VII.BHUV1
VIII.AHUV1
VIII.BHUV1
IX.AHUV1
IX.BHUV1
VIII.AGEO1
 ETV 2.st.1

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. koloumiestnenie na okres. kole
Všetkovedko34  
Pytagoriáda 3-56112 
Hviezdoslavov Kubín 1.st.3323.miesto
Matematický klokan23  
Čitateľský oriešok55  
Olympiáda so SJL131 
Šaliansky Maťko122 
Lesewettbewer - NEJ3  
Olympiáda ANJ10  
Pytagoriáda 6-84413 
Deň Zeme - výtvarná súťaž300  
Hviezdoslavov Kubín 2.st.1513.miesto
Olympiáda GEO11 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

SeptemberJudoprezntácia zdravého životného štýlu
 Prespávačka VI.Btriedna akcia určená na formovanie vzťahov v kolektíve
 Prespávačka VIII.Btriedna akcia určená na formovanie vzťahov v kolektíve
 Historické dni 6 - 9zážitkové aktivity počas celého týždňa zamerané na obdobie II.stetovej vojny
 Múzeum Holokaustu v Serediexkurzia
 Škola v pohybe - 1.stupeňpohybove aktivity v triedach počas celého týždňa ukončené spoločným tancom
 Rozprávkový chodník Jablonecturistická vychádzka
   
OktóberVýstava Plodov Zeme 
 Protidrogová prednáškacelý 2.stupeň, Slovensko bez drog
 Biela pastelkazbierka
 Hallowenska noc v škole 
 Prespávačka VII.Btriedna akcia určená na formovanie vzťahov v kolektíve
 Bábkové divadlo v BA1.stupeň
 Prespávačka IX.A, IX.Btriedna akcia určená na formovanie vzťahov v kolektíve
 Smolenice, Včelovinaexkurzia
 Pasovanie za čitateľovakcia v školskej knižnici
 Projekt Šafrán 
 Projekt - Tajný spolokaktivity zamerané na zábavné vyplnenie prestávok
 Zber mobilovrecyklohry
 Mesiac úcty k staršímotvorená hodina v 2.A
   
NovemberKomparo 8testovanie žiakov 8.ročníka
 Prespávačka VIII.Atriedna akcia určená na formovanie vzťahov v kolektíve
 Testovanie zdatnostipohybová zdatnosť žiakov 6.ročníka
 Zbierka pre útulokmateriálna zbierka pre útulok v TT
 Zber odpadu 365 bankatriedenie odpadu, enviromentálny výchova
 Bioodpadrecyklohry
 Učiteľská výzva - SJL/ANJaktivity tajného spolku
 Všedkovedko 
 Vianočná pošta 
 Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok 
 I.Bobor 
 Učiteľská výzva - MATaktivity tajného spolku
 Olympiáda GEOškolské kolo
 Vianočná pohľadnicaspolupráca s DSS v Báhoni
 Mikuláš v škole 
 Kompostovanieprojektoré vyučovanie
   
JanuárValentínska pošta 
 Šaliansky Maťkoprednes povestí
 Návšteva kinatriedna akcia určená na formovanie vzťahov v kolektíve
 Hviezdoslavov Kubínškolské kolo
 Divadelné predstavenie Nitra1.stupeň
   
MarecZbierka pre Ukrajinumateriálna zbierka
 Pytagoriáda3-5, 6-9 
   
AprílDeň Zemeaktivity zamerané na ochranu životného prostrenia pri príležitosti Dňa Zeme
 Tanečná akadémiaprojekt Moduly
 T9 
 Zápis do 1. ročníka 
 Jaskyňa Drinyexkurzia
 Učiteľská výzvaaktivity tajného spolku
 Ako sa správne rozhodnúťkariérne poradenstvo
 Noc s Andersenom 
   
MájEnglish star 
 Fablabexkurzia programátorského krúžku
 Učiteľská výzvaaktivity tajného spolku
 Pre mamuotvorená hodina v 2.A
 Prespávačka VII.Btriedna akcia určená na formovanie vzťahov v kolektíve
 Peter a Luciadivadelné predstavenie
 Deň matiekvystúpenie
   
JúnPrespávačka VI.Btriedna akcia určená na formovanie vzťahov v kolektíve
 Prespávačka VII.Atriedna akcia určená na formovanie vzťahov v kolektíve
 Bratislavaexkurzia
 MDDšportovozábavné aktivity
 Výstava korytnačiek Jablonecexkurzia spojená s turistickou vychádzkou
 Alifarmaexkurzia
 Študuj dopravukariérne poradenstvo
 Naše Slovenskoprojektové vyučovanie
 Juniálesžiacky ples
 Čitateľský maratón 
 Inscenované čítanieBibiana
 Richtárska varechavystúpenie

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Plán obnovy, zateplenie budovy - neúspešný

NP POP II - úspešný

Nadácia Este - finančná dotácia pre programátorský krúžok - úspešný

Spolu múdrejší III - úspešný

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie: ŠŠI - dopady dištančného vzdelávania.

Dosuahnutá úrove: veľmi dobrá

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Čo sa podarilo za posledné obdobie:

1. V priebehu školského roka sme pokračovali v rekonštrukcii podlahovej krytiny na prízemí. Zároveň sa celá chodba vymaľovala. Pre prvý stupeň sme dali vyrobiť nové šatňové zostavy.

2. Zakúpili a vymenili sme všetky PC v počítačovej učebni.

3. Dostali sme darom nábytok, ktorý sme dali do tried na 2. stupni - skrine

4. Začali sme s budovaním interiérových učební: pred budovou školy a v átriu: vyvýšené záhony.

Nedostatok:

1. IKT - technika: notebuky pre ped. zamestnancov - 10 kusov.

2. Nutne potrebuje pokračovať v rekonštrukcii podláh - 2.časť chodieb na prízemí , schodisko pri jedálni a niektoré triedy

3. Potrebujeme vymaľovať steny v niektorých triedach.

4. Bolo by vhodné vymeniť osvetlenie v triedach.

5. Nutné je vykonať rekonštrikciu žalúzií v celej budova školy.

6. Z finančnej rezervy doplniť kabinetné zbierky.

MiestnostiPočetPoznámka
Kmeňová trieda17 
Odborné učebneTech, Kuch., Bio, Fyz, PC učebňa, jazyková trieda 
Telocvičňa + šatňa + náraďovňa1 
ŠKD3 + 1 v kmeň. triede 
jedáleň1zastaralé stoly
šk.kuchyňa1 
zborovňa1 
kancelárie3 
kabinety6+10 
miestnosť špec. pedagóga1 
učebna pre individuálnu prácu s deťmi2 
knižnica1 

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 34

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

školapočet prijatýchskutočne nastúpili
Gymnázium88
Bilingválna SŠ/gym00
8-ročné gym.10
SPŠ33
SŠ - 4-ročný odbor1919
SŠ - 3-ročný odbor22

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBCvMCvSJLDETVFGHVCHILIIVIKAJM
IV.A1,94       1   1 1,69
V.A21,48  1,57  1,431,05   1,33 1,76
V.B2,051,8  1,8  1,61   1,35 1,95
VI.A2,091,61  2 2,041,651   1,35 1,83
VI.B1,781,35  1,3 1,611,431   1,04 1,17
VII.A1,951,5  1,82 1,861,7711,41  1,32 1,82
VII.B2,271,64  1,86 2,231,7811,82  1,36 1,77
VIII.A1,521,28  1,44 1,481,2411,12  1 1,48
VIII.B2,111,79  2,32 2,211,7411,74  1,11 1,95
IX.A1,711  1,76 1,711,44 1,44    2,18
I.A               
I.B               
II.A1,16       1     1,11
II.B1       1     1
III.A1,12       1   1 1,24
III.B1,12       1   1,18 1,22
IV.B1,58       1   1 1,37
IX.B1,751  1,81 1,631,19 1,56    2,06

TriedaNVNJONOVPVPrPPrvRVRKSRŠFSJLSprSVPTchV
IV.A    1 1,31    1,651  
V.A           1,571  
V.B           1,761  
VI.A  1,52        1,831  
VI.B  1,48        1,781  
VII.A 1,381,5        1,821,09  
VII.B 1,51,64        2,051,13  
VIII.A 1,281,28        1,641  
VIII.B 1,562        2,161  
IX.A 1,381,65        1,51  
I.A            1  
I.B            1  
II.A       1   1,161  
II.B       1   1,251  
III.A    1 1,18    1,181  
III.B    1 1,12    1,331  
IV.B    1 1,11    1,321  
IX.B 1,251,44        1,51  

TriedaTECHTaŠVTVTKCTŽPVČZVLVUMVVZ
IV.A 1    1,24 1 
V.A11,05      1 
V.B1,111,05    1 1 
VI.A1,041      1 
VI.B11      1 
VII.A11      1 
VII.B11      1 
VIII.A11      1 
VIII.B11      1 
IX.A11      1 
I.A          
I.B          
II.A 1      1 
II.B 1      1 
III.A 1    1,06 1 
III.B 1    1,06 1 
IV.B 1    1,05 1 
IX.B11      1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
IV.A181702
V.A212100
V.B211911
VI.A242400
VI.B232301
VII.A222110
VII.B232300
VIII.A252500
VIII.B191900
IX.A171700
I.A171700
I.B171700
II.A191900
II.B161600
III.A181801
III.B191702
IV.B191900
IX.B161600

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku
Kuchtíkovo
Šikovné ručičky
YTA - šport
Čitateľký
Počítačový krúžok
Judo
Doučovanie z MAT
Triedne krúžky
Turistický
Tajný spolok

Záver

Vypracoval: Mgr. Veronika Danková

V Báhoni, 26. septembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Ul. 1.mája 3, 900 84 Báhoň

  info@zsbahon.sk
  jedalen@zsbahon.sk
 • 033 / 6455 222 - ZŠ
  033 / 6455 117 - MŠ
  0910 766 700 - vrátnica
  033 / 3812 282 - školská jedáleň

Fotogaléria