Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka mlynských výrobkov s DPH 08.04.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka_mliečnych_výrobkov_2 s DPH 25.04.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odvoz a likvidácia BRKO s DPH 16.05.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka_mliečnych_výrobkov_B s DPH 09.05.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KZ_č3_dodávka_potravín s DPH 19.06.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KZ_č1_dodávka_ZO s DPH 19.06.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka spracovanej ZO a tukov s DPH 24.06.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KZ_č2_dodávka_mäsa_a_mäsových_výrobkov s DPH 24.06.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KZ_č.4_dodávka_zemiakov_ZO s DPH 30.06.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KZ_č.205410_2014_dodávka spracovanej_ZO_a_tukov s DPH 30.06.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KZ_Dodávka rôznych_PV s DPH 02.07.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KZ_005_Dodávka_mäsa_a_mäsových_v. s DPH 30.07.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KZ_205410-2014B_Dodávka_rôznych_potravinárskych_v. s DPH 30.07.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 KZ_1_Dodávka_hlboko_zmrazených_v. s DPH 30.07.2014

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Ul. 1.mája 3, 900 84 Báhoň

  info@zsbahon.sk
  jedalen@zsbahon.sk
 • 033 / 6455 222 - ZŠ
  033 / 6455 117 - MŠ
  0910 766 700 - vrátnica
  033 / 3812 282 - školská jedáleň

Fotogaléria