• Školské kolo HK 1. - 4. ročník

  Ó, mojej matky reč je krásota,

  je milota, je rozkoš, láska svätá...

   

  Týmito kránymi slovami, ktorými vyznal lásku k svojej rodnej reči náš významný básnik Hviezdoslav, sa začalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese - Hviezdoslavov Kubín sa po prvýkrát konal v roku 1954. 

  Po uskutočnení triednych kôl  sa vo štvrtok 10. 3. 2022  v školskej knižnici konala malá slávnosť umeleckého slova pre prvý stupeň. Spolu 33 recitátorov predviedlo svoju šikovnosť, z toho 27 súťažiacich v prednese poézie  a  6  súťažiacich v prednese prózy. Porota zložená z triednych učiteliek mala ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. Diplomy, knižné odmeny a vecné ceny si nakoniec odniesli títo žiaci:

  Poézia: I. kategória / 2. – 4. ročník /:

  1. miesto – Matúš Čechovič, III. A
  2. miesto – Elena Mikuľaková, IV. A
  3. miesto – Damián E. Laclavík III. B

  Próza: I. kategória / 2. – 4. ročník /:

  1. miesto – Lucia Martinusová, IV. B
  2. miesto – Klára Komiňáková, III.A
  3. miesto – Damián E. Laclavík,  III. B

  Nesúťažne so svojimi textami vystúpilo aj 10 prvákov. Knižnú odmenu za najlepší prvácky prednes si odniesla Magdaléna Stachová.

  V piatok 22.3. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže, na ktorom našu školu reprezentovali víťazi jednotlivých kategórií. Všetkým sme držali palce, aby sa im čo najlepšie recitovalo. Veríme, že si krásu slova vychutnali, lebo nás potešili úspešným umiestnením. Matúško Čechovič získal v poézii 2. miesto.

 • OZNAM

  NOC S ANDERSENOM plánovaná na 8. 4.  2022

  SA ODKLADÁ!!

  O novom termíne budeme včas informovať.

  Prihlášky a príbehy je stále možné odovzdať pani učiteľke Husárovej alebo triednej učiteľke.

  Za pochopenie ďakujeme 😊                                      Školská knihovníčka, A. Brichtová

 • Recitačné talenty

      S príchodom nového kalendárneho roka sa nám podarilo konečne vrátiť aspoň trochu k bežnému chodu školy.  Vychutnať si talenty v prednese povestí  či ulahodiť duši veršami alebo útržkami zaujímavých textov nám umožnili žiaci  na školskom kole Šalianskeho Maťka i Hviezdoslavovho Kubína.

  Rozhodovanie o postupe žiakov ľahké veru nebolo, ale nakoniec sa porota rozhodla a miesta obsadila nasledovne:

  Šalianskeho Maťka v okresnom kole z víťazných priečok zastúpia Lucia Havierniková z V.A triedy a Natália Rímešová zo VII.B triedy.

  II. kategóriu na ďalších miestach obsadilo chlapčenské osadenstvo v podaní: 2. miesto -  Martin Haršány a 3. miesto – Dávid Ihász.

  III. kategóriu zastúpili: z 2. miesta Simonka Benkovičová a z 3. miesta Adam Kalina.

  Hviezdoslavov Kubín sme vyhodnotili takto:

  II. kategória: 1. miesto - Natália Rímešová, 2. miesto – Klára Beličáková, 3. miesto – Martin Haršány.

  III. kategória : 1. miesto – Benjamín Jozef Laclavík, 2. miesto – Lukáš Martinus, 3. miesto – Lukáš Parajka.

  Benjamín Jozef Laclavík našu školu reprezentoval už aj v okresnom kole, kde sa umiestnil na treťom mieste. Srdečne gratulujeme.

      Každému jednému zúčastnenému žiakovi a žiačke ďakujeme za snahu, odvahu a chuť svoj talent ukázať a rozvíjať. Tešíme sa na ďalšie umelecké zážitky.

 • NOC S ANDERSENOM 2022

  ​​​​​​​Pozvanka_na_NsA_2022(1).doc​​​​​​​

 • Karnevalové učenie v IV.B

  24.2. sa v IV.B učilo a zabávalo v karnevalových kostýmoch. Aj keď nás bolo málo, dobre sa nám zabávalo. Posilnili sme sa obedom a dobre naladení sme odchádzali na prázdniny.                                                                                                                                                         žiaci IV, B  a tr. uč. Mária Horvátová 

 • Karneval v 1.B

  Posledný deň pred jarnými prázdninami sme si spríjemnili deň v škole veselou zábavou.

  Žiaci 1.B triedy oslávili fašiangový deň vo svojej triede. V tematickom duchu fašiangov sa nielen hravo učili, ale aj zabávali. Nevedeli sa dočkať, kedy predvedú svoju masku, ktorú si pripravili spolu s rodičmi. Po promenáde masiek nasledovala diskotéka a deti súťažili v rôznych zábavných a tanečných disciplínach. Vybrať najkrajšie, najoriginálnejšie a najvtipnejšie masky bolo veľmi ťažké.

  Najlepšie masky sa tešili z krásnej odmeny, no nikto neodišiel naprázdno a v priestoroch školy sa šírila radosť a smiech.

 • Fašiangy, Turíce...v 1.A

       V triede 1.A sa pred jarnými prázdninami ešte stihlo  stretnúť mnoho rozprávkových, ale aj filmových postáv. Elza s Annou, superhrdinovia, ale aj víly, policajti, hasiči... Nuž a keď sa tieto postavičky dajú dokopy, môže vzniknúť len zábava.

       Spoločne sa tancovalo, spievalo a pre šikovných prvákov bola hračkou aj písmenková tajnička. Každý si odniesol malú cenu, ale hlavne dobrú náladu do začínajúcich prázdnin.

                                                                                   Prajeme Vám všetkým krásne a zdravé jarné prázdniny !

                                                                                                 Vaši prváci a tr. učiteľka Sopková Petra.

 • Opäť sme tu ... haf-haf ... a prosíme Vás o pomoc

  24. 11. 2021

   

   

   

   

   

   

 • Červené maky

  Dňa 11. novembra 2021 o 11 hodine a 11 minúte sa konala pietna spomienka ukončenia 1. svetovej vojny. Zúčastnili sa jej aj naši žiaci z IX. A a IX. B triedy. Žiačky zo 7. ročníka pripravili vlastnoručné vyrobenú kyticu červených makov, ktorú sme položili pri pamätníku obetiam prvej svetovej vojny. 
  Deň veteránov alebo Deň červených makov je pamätný deň venovaný pamiatke vojnovým veteránom. Pripomína sa celosvetovo 11. novembra, pretože tento deň v roku 1918 na západnom fronte ukončili boje  1. svetovej vojny. Symbolom Dňa veteránov sa stal kvet vlčieho maku. Pôvod má v básni „Na poliach flámskych“, ktorú napísal kanadský chirurg John McCrae, ktorý slúžil na západnom fronte. „Na poliach Flámska vlčie maky rastú, tam medzi krížmi, rad za radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu…“

 • Deň cudzích jazykov

         Ani tento rok sme nezabudli a na druhom stupni si koncom septembra pripomenuli Deň cudzích jazykov. 

  Žiaci sa nielen zabavili, ale iste aj niečo nové naučili.

       Vyskúšali si kvíz, ktorý bol zameraný na spisovné alebo nespisovné slová, obohatili svoj obzor vedomostí o zaujímavosti z materinského jazyka. Niektorí si vyskúšali prácu redaktora a podelili sa o zážitok z rozhovoru s Mimozemšťanom. Iní si vypočuli, ako znie nárečie z opačného konca Slovenska a pokúsili sa rozlúštiť zašifrované porekadlá.

  Zábavu si užili aj žiaci pri tancovaní na ľudové piesne alebo pri aktivitách zameraných na verbálnu a neverbálnu komunikáciu, či potrápili hlávky pri hľadaní nárečových slov.

       Dva najznámejšie varianty angličtiny  majú ďalších expertov a znalcov už aj v našej škole. Rozdiely vo výslovnosti, pri písaní a v slovnej zásobe si mohli žiaci vyskúšať aj na pexese. Časopis Ready and read ponúka množstvo zaujímavých aktivít okrem iného aj rozpoznávanie a definovanie cudzích jazykov na základe posluchu ukážky.

        Zábavnú prezentáciu rakúskeho a bavorského kroja DIRNDL,  jeho históriu a súčasné používanie si mali možnosť pozrieť žiaci nemeckého jazyka.  Niektorí si kroj dokonca veľmi radi vyskúšali aj osobne. A mnohým padol ako uliaty.

  Rozdelenie a správne priradenie  pojmov a značiek patriacich Rakúsku, Nemecku alebo Švajčiarsku zavŕšilo oslavu Dňa cudzích jazykov.

  O rok, pri oslave tohto Dňa, sa vidíme opäť ........

 • ŠKOLA V POHYBE

  Týždeň športu na 1. stupni

  Na prvom stupni sa minulý týždeň každý deň športovalo a zabávalo pohybom.

  Ukázali sme si, že pohyb nemusí byť len na hodine telesnej výchovy, ale aj na slovenčine, či matematike.

  Cvičili sme v triede, v telocvični i vonku. Zabávali sme sa rôznymi športovými a pohybovými hrami.  

  Každý deň si so sebou niesol inú hru. Každá trieda si našla svoju zábavu. 

  Druháci začali pondelok s rozcvičkou, prváci zase tancom. Tretiaci zažili utorok s loptou a štvrtáci si štvrtok zahrali svoj obľúbený florbal, či basketbal. Cvičilo sa s abecedou, skákalo s písmenkami a všetkých nás roztancovala jedna spoločná pesnička- Jerusalema, ktorou sme tento týždeň aj ukončili.

  Spoločný tanec rozhýbal počas veľkej prestávky celú školu a my sa tešíme, že sa nám tento týždeň vydaril.

                                                                                                                                                Športom k zdraviu!

                                                                                                                                                 Vaši prvostupniari 

   

   

 • NIČ NÁS NEZASTAVÍ - Pokračujeme !

  Ahojte.

  Pokračujeme s úlohami v novom šk.roku 2021/2022 v Školskom recyklačnom projekte RECYKLOHRY.

  Keďže nás klimatické, spoločenské a rôzne iné zmeny stále ovplyvňujú (viď. COVID-19), je potrebné práve teraz! dbať o našu Zem. Práve preto sa Základná škola s materskou školou - Báhoň, už po tretíkrát zapojila do projektu Recyklohry v spolupráci s Orangeom v zbere mobilov.

  Cieľom projektu je vyzbierať, čo najväčší počet nepotrebných/starých telefónov.

  Škola môže získať prostriedky na financovanie „zeleného projektu“, maximálne vo výške 3 000€.

  Telefóny môžete nosiť od 07.10.2021 do 28.10.2021 na vrátnicu školy do zbernej nádoby.

  Škola sa zapája do zberu:

  1. použitých zubných kefiek,
  2. vrchnákov z PET fliaš,
  3. použitých batérií (elektroodpad),
  4. drobný elektroodpad,
  5. mobilných telefónov.

  Pripájame odkaz na petíciu - Klíma ťa potrebuje - Áno - aj teba!  : https://youtu.be/jn17PcC7HGk

   

  Pre viac informácii sa môžete informovať na vrátnici školy alebo vyhľadať p. učiteľa Kraloviča.

  Pre ešte viac informácií pripájame odkaz : https://www.youtube.com/watch?v=WeLtz6ki-Q0

   

  Už teraz sa tešíme na vzájomnú spoluprácu pri zbere a dúfame, že podporíte spolu s nami túto akciu.

   

  Váš pedagogický zbor

  Ďakujeme.

 • Múzeum holokaustu v Seredi

  Dňa 13. 9. 2021 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Vypočuli si pútavú prednášku na tému: Prenasledovanie židov v Slovenskom štáte a rovnako aj výklad k stálej expozícii v autentických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Žiaci sa tak oboznámili so smutným obdobím naších dejín.

 • Historické dni 7. - 10.9. 2021

  Aj my, zo ZŠ s MŠ Báhoň, sme si pripomenuli Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Uplynulo tak 80 rokov od prijatia židovského kódexu, ktorý patril k najprísnejším protižidovským opatreniam v celej Európe. Žiaci 6. až 9. ročníka sa dozvedeli veľa zaujímavých informácii o 2. svetovej vojne a taktiež si vyskúšali svoje schopnosti v oblasti brannej zdatnosti.

 • HISTORICKÉ DNI od 7. - 10.9. 2021

 • Domček pre moju rodinu

  V 1. A triede sme si Deň rodiny pripomenuli tým, že prváci vytvorili pre svoju rodinu domček a do každého okna umiestnili člena svojej rodiny. Domčeky sme potom zverili do rúk "bábke JA", ktoré si deti zostrojili na začiatku roka a súčasne zútulňujú našu triedu aj dotvárajú projekty, ktoré v priebehu roka robíme.

 • DEŇ ZEME

  Dnešný 22. apríl sme si v triede 4.A pripomenuli Deň Zeme. 

  Začali sme jarnou prechádzkou, kde sme sa našej planéte snažili pomôcť tým, že sme v prírode vyzbierali to, čo tam nepatrí. Spoločne sme si posadili rôzne rastliny , ktoré veríme, že nám budú čoskoro skrášľovať našu triedu. Zamysleli sme sa aj nad tým, ako našu planétu chrániť a všetci vieme, že naša Zem nie je samozrejmosť o čom hovorí aj naša báseň. 

  Zem nám dáva všetko možné                                              Zem sa stáva smetiskom

  a my si to nevážime.                                                            a pre ľudí hľadiskom.

  Všetci stromy rúbu                                                               V mori je zas veľa ropy, 

  a oblaky strácajú svoju  farbu.                                             sú jej tam plné kopy.

                                                    Po leknách nám skáču žabky

                                                    a zo stromu padajú kvapky.

                                                    A tak nešpiňme si našu ZEM

                                                   zachraňme si spolu náš svet.

      Výnimočný je deň Zeme, všetci si ju CHRÁNIŤ chceme! 

                                                       

                                                                          S pozdravom veční ochrancovia Zeme zo 4.A a p. učiteľka Sopková

 • Darček pre mamu

  Mamičky naše, radi Vás máme, ako sa Vám za lásku a starostlivosť poďakujeme? Obrázok nakreslíme, slovíčka milé napíšeme a pesničku zaspievame.

  Prváci Áci pripravili pre mamičky malé prekvapenie. Šikovnými rúčkami nakreslil a namaľovali na jednu stranu výkresu mamičku a na druhú nalepili svoje reflexie o nej. Ejha! Aké oči majú mamy vedeli takmer všetci, ale aké jedlo rady jedia, sa museli viacerí pýtať otecka.

 • Šašovia a šašovinky v 1. A

  V triede Macka Pú robíme pokroky v čítaní, písaní aj počítaní naozaj míľové. No je nám ľúto, že sa musíme mnohých mimovyučovacích aktivít zrieknuť. Tak sme si vymysleli, že pred odchodom na jarné prázdniny sa trochu zabavíme. Na výtvarnej sme vytvorili veselých šašov, s maminkami sme pripravili kostýmy a pani učiteľka karnevalové úlohy.
  Úlohy sme plnili v 3 tímoch. Najprv sme viazali hada z oblečenia, potom skladali slová z rozstrihaných dielikov, dokresľovali sme tvár klauna so zaviazanými očami, hľadali veci v triede na vytiahnuté písmenko,v zvieracej postrehovke sme si museli zapamätať a napísať čo najviac zvierat, ktoré sa nám na 10 sekúnd zobrazili na tabuli a v poslednej úlohe sme riešili karnevalové hádanky.
  Nechýbali ani šišky a muffinky a iné dobrôtky na doplnenie vynaloženej energie.
  Na záver sme vyhodnotili a odmenili naše snaženie a spoluprácu.
  triedna učiteľka

 • v 1. A rozkvitli snežienky

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Ul. 1.mája 3, 900 84 Báhoň

  info@zsbahon.sk
  jedalen@zsbahon.sk
 • 033 / 6455 222 - ZŠ
  033 / 6455 117 - MŠ
  0910 766 700 - vrátnica
  033 / 3812 282 - školská jedáleň

Fotogaléria