ŠKD

Nadpis

OZNAM: 1.10.2020

Platby (poplatok za ŠKD) sú spárované na edupage vždy po skončení daného mesiaca.

Žiadame zákonných zástupcov, aby platbu realizovali za každé dieťa zvlášť a uvádzali variabilný symbol 500.

Informácia k platbám za ŠKD

Poplatky za ŠKD sa budú uhrádzať platbou na príjmový účet ZŠ s MŠ Báhoň.

Číslo účtu: SK70 5600 0000 0066 0746 5004

Variabilný symbol: 500

Informácia pre príjemcu: meno a priezvisko dieťaťa

Poplatok za ŠKD sa platí v dvojmesačných splátkach popredu, t.j. 20EUR (mesačný poplatok je 10 EUR). Je možné uhradiť ŠKD aj podľa kalendárnych rokov: sept. – december (4mesiace = 40,-€ a január – jún = 60,- €)

Poplatok sa uhrádza do 15. dňa v mesiaci.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Ul. 1.mája 3, 900 84 Báhoň

  info@zsbahon.sk
  jedalen@zsbahon.sk
 • 033 / 6455 222 - ZŠ
  033 / 6455 117 - MŠ
  0910 766 700 - vrátnica
  033 / 3812 282 - školská jedáleň

Fotogaléria