Zápis do 1.ročníka

 

Zápis do 1.ročníka ZŠ bude 11.4.2022 od 15:00 do 17:00  za prítomnosti dieťaťa a zákonného zástupcu

Pokyny k zápisu: 1.rocnik_-_plagat(1).docx 

Prihlášku poslať elektronicky vopred do 11.4.2022 do 12:00 hod. https://zsbahon.edupage.org/register/

Ak sa niekto nemôže zúčastniť prezenčne zápisu - kontaktujte riaditeľku školy: info@zsbahon.sk, t.č.033/6455222

K prihláške treba priložiť kópiu/scan:

- občiansky preukaz zák.zástupcu

- rodný list dieťaťa

- potvrdenie o návšteve MŠ - povinné predprimárne vzdelávanie

- doklad zo súdu, ak je dieťa zverené do osobnej starostlivosti niektorého z rodičov

Na zápise treba uhradiť zápisné 20,- eur na pomôcky do 1.ročníka

 

Ak chcete zapísať dieťa do školy, ktorá nie je spádovou školou podľa trvalého bydliska,

informuje prosím písomne o tomto skutku spádovú školu, prípadne zriaďovateľa.

Do spádovej školy  zašlite kópiu Rozhodnutia o prijatí do 1.ročníka.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Ul. 1.mája 3, 900 84 Báhoň

  info@zsbahon.sk
  jedalen@zsbahon.sk
 • 033 / 6455 222 - ZŠ
  033 / 6455 117 - MŠ
  0910 766 700 - vrátnica
  033 / 3812 282 - školská jedáleň

Fotogaléria