Zápis do 5.ročníka

Zápis žiakov do 5. ročníka

Zápis žiakov - prestup žiaka na našu školu -   11.4.2022  od 15:00 hod. do 17:00 hod.

do 5. ročníka prijímame žiakov zo spádovej oblasti Kaplna, Igram. Ak nebude naplnená kapacita tried môžeme prijať aj žiakov z obce Čataj, príp. iné.

Pokyny k zápisu:  5.rocnik_-_plagat(1).docx

Prihlášku poslať elektronicky vopred do 11.4.2022 do 12:00 hod. https://zsbahon.edupage.org/register/

Ak sa niekto nemôže zúčastniť prezenčne zápisu - kontaktujte riaditeľku školy: info@zsbahon.sk, t.č.033/6455222

K prihláške treba priložiť kópiu/scan:

- občiansky preukaz zák.zástupcov

- rodný list dieťaťa

- doklad zo súdu, ak je dieťa zverené do osobnej starostlivosti niektorého z rodičov

Na zápise treba uhradiť zápisné 10,- eur na pomôcky do 5.ročníka

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Ul. 1.mája 3, 900 84 Báhoň

  info@zsbahon.sk
  jedalen@zsbahon.sk
 • 033 / 6455 222 - ZŠ
  033 / 6455 117 - MŠ
  0910 766 700 - vrátnica
  033 / 3812 282 - školská jedáleň

Fotogaléria