Dokumenty školy Verejné obstarávanie Novinky 2% dane z príjmu Štatistika Kontakt Prihlásenie
Navigácia

Projekty

Projekty zamerané na premenu tradičnej školy na modernú

1. Modernizácia obsahu a metód vzdelávania v súlade so súčasným vývojom a rozvojom kultúry, ako aj s rastúcimi schopnosťami žiakov


dotácia: bola schválená vo výške 2 248 640 Sk

podpísanie zmluvy: január 2009

realizácia: marec 2009

trvanie projektu: 24 mesiacov

2. Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice ako centra pre rozvoj čitateľských zručností a štúdijného centra


realizácia: do 31.12.2008

zúčtovanie: január 2009

výška dotácie: 95 000 Sk

zriaďovateľ: OÚ Báhoň, dotácia 5 000 Sk (5%)