Informácie Verejné obstarávanie Novinky Vzdelávací program 2% dane z príjmu Štatistika Kontakt Prihlásenie
Navigácia

Pracovné miesta

.učiteľ/učiteľka I. stupňa ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Ul. 1. mája č.3, Báhoň ponúka pracovné miesto na pozíciu učiteľa/učiteľky I. stupňa s nástupom od 1. 9. 2017. Uchádzač/-ka musí spĺňať kvalifikačné predpoklady, požadované je vzdelanie VŠ II. stupňa - odbor učiteľ/učiteľka pre 1. stupeň základnej školy (vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.). Svoju žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte na mailovú adresu školy info@zsbahon.edu.sk